پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیرسیدگی به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای برون شهری در کمیسیون ماده 14

تاریخ انتشار: 1398/11/21

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس بخشنامه جدید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ، از این پس علاوه بر شرکت ها و رانندگان متخلف در بخش حمل و نقل جاده ای، به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل عمومی نیز در کمیسیون ماده 14 رسیدگی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان، ایوب کرد افزود: بر اساس ماده 14 این دستورالعمل، در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج بخشنامه مذکور، با دعوت از مالک ناوگان در کمیسیونی متشکل از مسئولان و کارشناسان این اداره کل به تخلف رسیدگی و با توجه به نوع، دفعات و تکرار تخلفات نسبت به تذکر یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند ناوگان مربوطه تا مدت حداکثر یکسال اتخاذ خواهد شد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل در موارد خاص و حسب ضرورت کمیسیون ویژه در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با حضور نمایندگان دفاتر ستادی، تشکیل و مطابق مفاد این بخشنامه تصمیم گیری خواهد شد.
کرد به عمده ترین تخلفات در این حوزه اشاره کرد و افزود: وجود نقص فنی حادث یا مستمر تهدید کننده ایمنی در وسیله نقلیه، فقدان تجهیزات مورد نیاز در وسیله نقلیه و برگ معاینه فنی، نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر و یا گواهی تایید صلاحیت ناوگان، واگذاری وسیله نقلیه به راننده فاقد مدارک مجاز و معتبر و بروز تصادف منجر به جرح یا فوت ناشی از نقص فنی وسیله نقلیه و سایر مواردی که موجب کاهش ایمنی و اختلال در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای می شود، از این قبیل است.
مشخصات:
نظرات: *